Hotline
05321627969

İcra Takibi

Borçlarını zamanında ve rızaları ile yerine getirmeyen borçlulara karşı; alacaklıların, devlet kuvveti ile alacaklarına kavuşmalarına sağlamak için borcun cebren tahsil edilmesidir.

Bu alandaki hizmetler, alacaklı/borçlu ve  üçüncü kişiler arasındaki uyuşmazlıkların çözümü için icra mahkemeleri ve genel  mahkemelerde dava takibi işlerini de kapsamaktadır. Ofisimiz icra takipleri , iflas dosyaları , icra hukuk ve icra ceza mahkemeleri ile ilgili konularda yoğun olarak çalışmaktadır. 


loader