Hotline
05321627969

İcra ve İflas Hukuku

Uçar Hukuk Bürosu , icra takibi, haciz, , tasarrufun iptali davası, menfi tespit ve istirdat davası , ihale ve ihalenin feshi, iflasın ertelenmesi gibi İcra ve İflas hukukunu ilgilendiren her alanda yoğun olarak hizmet vermekteyiz.  Ofisimiz müvekkillerimizin alacaklı olduğu icra takiplerininin olumlu sonuçlandırılması için etkili rol oynamakta ve tecrübeli icra kadromuz ile dosyalar sürekli güncel tutulmaktadır. İcra ve İflasa ilişkin tüm hukuki sorunlarınızda destek vermekteyiz. 


loader