Hotline
05321627969

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Uçar Hukuk Bürosu, işe iade davaları ve işçilik alacaklarına ilişkin olarak fazla mesai ücreti, ihbar tazminatı, kıdem tazminatı, genel tatil ücreti, hafta tatili ücreti, yıllık izin ücreti gibi işçi işveren ilişkisinden kaynaklanan dava ve uyuşmazlıklarda müvekkillerimize her türlü hukuki desteği sağlamaktayız. Ayrıca, iş kazaları ve bundan doğan maluliyet, geçici iş göremezlik ve sürekli iş göremezlik, maddi ve manevi tazminat talepleri, Sosyal Güvenlik Kurumu nezdinde yapılacak ve yürütülecek işlemler, hizmet tespiti ve hizmet birleştirilmesi konularında hizmet vermekteyiz. 


loader